Vyber si oblasť

Online podnikanie môže zahŕňať rôzne oblasti napríklad:

  • e-commerce, 

  • digitálny marketing, 

  • affiliate marketing, 

  • tvorbu obsahu, 

  • online vzdelávanie, 

  • poskytovanie digitálnych služieb. 

Či už chcete predávať produkty, vytvárať obsah, alebo poskytovať online konzultácie, dôležité je identifikovať svoju cieľovú oblasť a budovať svoju prítomnosť na internete.

7 Krokov

k identifikácii správnej cieľovej oblasti

1. Vymedzenie Niche:

• Určite špecifickú  oblasť, v kterej chcete pôsobiť..

• Zistite, či existuje dopyt po produktoch alebo službách v tejto oblasti.

2. Identifikácia cieľovky:

• Analyzujte svoju potenciálnu cieľovú skupinu.

• Zistite, čo je pre nich dôležité a aké majú potreby.

3. Konkurenčná analýza:

• Preskúmajte konkurenciu v danej oblasti.

• Identifikujte silné a slabé stránky konkurencie.

4. Hľadanie trendov a kľúčových Slov:

• Používajte nástroje pre analýzu trendov a kľúčových slov.

• Zistite čo je aktuálne a vyhľadávané vo vašej oblasti.

5. Sociálne média a online diskusia:

• Sledujte sociálne média a online fóra vo vašej oblasti.

• Zúčastnite sa diskusií a skúste porozumieť potrebám a názorom ľudí.

6. Dotazníky a spätná väzba:

• Pošlite dotazníky medzi potenciálnymi zákazníkmi.

• Získavajte spätnú väzbu od ľudí vo vašej cieľovej oblasti.

7. Testovanie a opakovanie:

• Skúšajte svoje produkty alebo služby na malej vzorke.

• Podľa získaných skúseností robte úpravy a zdokonaľujte svoj prístup.


MARKETINGOVÝ TIP: Zaujímavým prístupom môže byť tiež vytvorenie persóny - fiktívnej postavy, ktorá reprezentuje vášho ideálneho zákazníka. To vám môže pomôcť lepšie pochopiť ich potreby a preferencie
.